Utredning og diagnostisering

Smestadpsykologene kan utrede og diagnostisere en rekke psykiske plager og lidelser. Mange opplever sine psykiske symptomer som diffuse og vanskelige å forstå og sette ord på. Det å få stilt en diagnose vil derfor av mange oppleves som befriende da symptomene blir mer håndgripelige og lettere å forholde seg til. I en del terapiforløp kan det også være nyttig å gjøre en utredning og diagnostisering av de psykiske plagene da den eventuelle diagnosen kan ha betydning for måten vi jobber på i terapien.
Utredning og diagnostisering
Utredning og diagnostisering