Psykolog Bredesen

Jeg er utdannet cand.psychol ved Universitetet i Oslo. De siste åtte årene har jeg jobbet innen psykisk helsevern, blant annet poliklinisk arbeid med voksne og barn. Etter mange terapiforløp med mennesker som står overfor ulike livsutfordringer, har jeg opparbeidet meg en bred psykologisk kompetanse. I tillegg til terapien jeg tilbyr hos Smestadpsykologene, jobber jeg på dagtid som psykolog på Nydalen DPS. Dette er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Jeg har også jobberfaring som psykolog på BUP Nord med barn og ungdom.

Psykolog Bredesen
Psykolog Bredesen

For at ditt utbytte av behandlingen skal bli optimalt er jeg er opptatt av å skape en god allianse og at terapien blir et felles prosjekt. Jeg tilpasser min terapeutiske tilnærming til den enkelte pasient og problemstilling, og har en særlig interesse for dynamisk, kognitiv og eksistensiell tenkning.  Som psykolog og medlem av Norsk Psykologforening er jeg ilagt strenge etiske krav og retningslinjer, og som klient kan du føle deg trygg på at disse overholdes.

Kontaktskjema