Hvorfor kontakte oss?

Det er ulike årsaker til at folk kontakter oss. I mange tilfeller er det som følge av klare symptomer på psykiske lidelser som depresjon og angst som medfører begrensninger i hverdagen. Andre tar kontakt fordi de føler seg "låst", føler psykisk stagnasjon, uten en opplevelse av konkrete symptomer. Uavhengig av hvordan du opplever ditt psykiske ubehag, vil du med stor sannsynlighet ha utbytte av å gå i terapi hos oss. 

Lev på ditt høyeste nivå
Lev på ditt høyeste nivå

Som psykologer vil vi hjelpe deg å identifisere og avvikle hinder som medfører psykisk stagnasjon og psykiske vansker. Dette er ofte tanker og følelser som av ulike årsaker har blitt konfliktfylte og dermed forsøkt unngått. I prosessen med å overvinne de psykiske hindrene og å fremme sunne følelsesmessige uttrykk, vil vi fungere som et team. I vårt team, som i alle team, vil innsats, respekt og tillit være avgjørende for å nå målet. Vi vil derfor fremme et miljø der disse verdiene står sterkt. Vi ønsker ikke bare å behandle dine symptomer, men hele deg som person. Vårt felles prosjekt (terapien) er fullført når du opplever at tidligere begrensende og destruktive mønster er erstattet med sunne tanker og følelsesmessige uttrykk og du kan leve på ditt høyeste kapasitetsnivå.