Psykolog Lindeman


Jeg er utdannet psykolog ved universitetet i Budapest der jeg ble uteksaminert i 2017. Etter dette har jeg jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten og har opparbeidet meg en bred kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av en rekke psykiske vansker hos barn og voksne. Jeg har lang erfaring med behandling av angst, depresjon, traumer, personlighetsforstyrrelser, identitetsproblematikk, samt søvnvansker, konsentrasjonsvansker og lav selvfølelse.

I tillegg til min jobb på Smestadpsykologene, jobber jeg på dagtid ved BUP Oslo Nord. Tidligere har jeg jobbet i BUP i Kristiansand og ved Søndre Oslo DPS.

Psykolog Lindeman
Psykolog Lindeman

Jeg tilpasser min terapeutiske tilnærming den enkelte pasient og problemstilling. Jeg har en særlig interesse for dynamisk, emosjonsfokusert og kognitiv terapi. Som din terapeut er jeg opptatt av at du skal føle deg trygg, oppleve å bli sett og forstått, og at vi sammen jobber mot målet om varig endring. Jeg er medlem i norsk psykologforening og er ilagt strenge etiske krav og retningslinjer, og som klient kan du føle deg trygg på at disse overholdes.

Kontaktskjema