Psykiske plager

Psykiske plager og lidelser
Psykiske plager og lidelser

Psykiske plager og lidelser


Det er vanlig å skille mellom psykiske plager (eller vansker) og psykiske lidelser. Psykiske plager er lettere former for angst, depresjon og enkle fobier. Symptombelastningen kan være høy, men ikke så høy at de gir grunnlag for diagnose.

Når symptombelastningen blir så stor at det kan stilles en diagnose, snakker vi om psykiske lidelser. Eksempler på diagnoser kan være alvorlig depresjon, schizofreni og bipolar lidelse.

Om lag halvparten av den norske befolkningen (litt flere kvinner enn menn) får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. De vanligste lidelsene er angst og depresjon.

Psykiske plager og lidelser er det viktigste helseproblemet blant barn og unge. Cirka 7 – 8 prosent (omkring 70.000) mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

Behandlingen av psykiske sykdommer og plager varierer med type lidelse og graden av plager. Først og fremst benyttes ulike former for samtaleterapi og medikamenter. Folk flest ønsker behandling av psykolog fremfor medisinering.

Psykiske lidelser koster årlig samfunnet cirka 70 milliarder kroner bare i trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. En fjerdedel av de 900 000 personene i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsstyrken, gjør det hovedsakelig på grunn av psykiske plager.

(Innholdet er hentet fra psykologforeningen.no)