Coaching

Mange ønsker å utvikle seg psykisk selv om de ikke opplever å ha psykiske plager. Dette er ofte i forbindelse med idretts- og/eller yrkeskarriere. Psykolog Moum har lang erfaring med coaching av idrettsutøvere og ansatte og ledere i næringslivet.

Coaching
Coaching

I en coachingprosess vil jeg hjelpe deg å bli bevisst dine ressurser og styrker og avdekke det som eventuelt hindrer deg i fullt ut å nyttiggjøre deg av disse. Målet med en coachingprosess er å hjelpe deg utvikle seg som menneske og å kunne fungere/ prestere på ditt beste. Les mer om coaching.