Henvisning

Smestadpsykologene har henvisningsrett. Ved behov kan vi henvise videre til spesialisthelsetjenesten, f.eks. DPS og BUP. Vi henviser også til nevropsykologisk utredning om det skulle foreligge mistanke om nevropsykologiske tilstander som ADHD.
Henvisning
Henvisning