Behandling

Behandlingsområder: 


Angstlidelser
Stemningslidelser (Depresjon, bipolar lidelse)
Psykosomatiske lidelser
Komplisert sorg
Spiseforstyrrelser
Personlighetsforstyrrelser
Stress og utbrenthet
Samlivsproblemer

Behandling
Behandling

Terapeutisk tilnærming

Smestadpsykologene tilpasser behandlingen pasientens problem og personlighet. Dette kalles eklektisk tilnærming. I utgangspunktet har vi mye fokus på følelser/affekter. Dette fordi følelser er det primære motivasjonssystem for menneskelig adferd, kort fortalt, følelser er det som driver oss. Følelser er informasjon, de er vårt indre kart og kompass. Det å forstå, administrere og håndtere følelser gjør oss bedre i stand til å navigere i møte med oss selv og andre. Vi jobber derfor mye med affektbevissthet, affekttoleranse og affektuttrykk. Vi ønsker ikke bare å behandle dine symptomer, men hele deg som person.

Korttids dynamisk psykoterapi (STDP) er en generell term som benyttes om ulike behandlingsformer der den teoretiske orientering er innenfor den psykodynamiske tradisjon, men der terapiforløpet er begrenset i tid. Korttids dynamiske behandlingsmodeller benytter en rekke terapeutiske teknikker som klart skiller seg fra de som benyttes i psykoanalyse og langtids dynamiske behandlinger. Blant annet er terapeuten langt mer aktiv og behandlingen har en strammere struktur der terapeuten har et mer målrettet behandlingsfokus. Leigh McCulloughs affektfobimodell tilhører den korttids psykodynamiske tradisjon. McCullough forstår korttids dynamisk terapi som en form for psykoterapi der terapeuten er fokusert på spesifikke mål, meget aktiv og involvert og arbeider seg gjennom målene på kortest mulig tid. Tidsforløpet varierer avhengig av pasientens behov.


Emosjonsfokusert terapi
Emosjonsfokusert terapi

Affektfobimodellen er utviklet av Leigh McCullough, professor fra Harvard, som selv har arbeidet på Modum Bad. Modellen er utviklet på bakgrunn av flere års forskning og har god empirisk støtte. Psykolog Moum har over tid fått veiledning av McCullough i sitt terapeutiske arbeide. Affektfobimodellen, har som det ligger i navnet, et stort fokus på følelser (affekter). Dette fordi følelser er menneskets primære motivasjonssystem for adferd. Følelsene er vår informasjon, de bør ikke alltid handles etter, men alltid lyttes til. Modellen ser psykiske lidelser som "affektfobier", det vil si fobi (unnvikelse) for bestemte følelser. Det tenkes at psykiske lidelser ofte oppstår som følge av at enkelte følelser fortrenges eller på annen måte holdes tilbake. Dette skjer ofte fordi følelsene er konfliktfylte og vekker så mye angst, skyld, skam eller smerte at en ikke orker eller tør å forholde seg til dem. I stedet utvikler personen et forsvar mot disse følelsene. Forsvaret kan holde følelsene unna, men dersom man nekter seg selv å erfare og uttrykke naturlige og viktige følelser, vil psykiske problemer kunne oppstå. Behandlingsmodellen er integrativ, da den bygger på metoder fra forskjellige terapiretninger, blant annet kognitiv adferdsterapi. Dette ser jeg på som en styrke da den i større grad kan tilpasses det enkelte individ.