Depresjon

Smestadpsykologene har lang erfaring med behandling av depressive lidelser. Depresjon og nedstemthet er en av de vanligste årsakene til at folk kontakter oss. Vi forstår depresjon mer som et symptom enn en lidelse. Vi vil derfor i behandlingen legge stor vekt på å hjelpe deg å identifisere og avvikle uheldige mønster/ strategier som er årsaken til depresjonen. Ved å ha fokus på de bakenforliggende årsakene, vil terapien minske sannsynligheten for senere tilbakefall.

For oss er det viktig at du i behandlingen av din depresjon føler deg trygg samtidig som du tidlig utfordres i forhold til dine problemområder. Dette for å nå målet om å tilby korttidsterapi for varig endring.

Depresjon
Depresjon

Hva er depresjon?

Det er normalt å være trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig. Når du er deprimert, varer det lave stemningsleiet over tid og påvirker søvn, relasjoner til andre, jobb og appetitt. Det er ikke noe du med letthet kommer deg ut av.

Det finnes ulike typer depresjoner. Denne informasjonen handler om depressive episoder og tilbakevendende, depressive episoder. Dette kalles også klinisk depresjon.

Depresjon er knyttet til endringer i hvordan hjernen fungerer. Hjernen sender signaler mellom nerveendingene ved hjelp av signalstoffer som kalles nevrotransmittere. Hvis du er deprimert, så er så signalstoffer kalt noradrenalin og serotonin ute av balanse og virker ikke slik de skal.

Depresjon utløses ofte av stressende hendelser i livet som f.eks. samlivsbrudd, dødsfall eller økonomiske problemer. En vanskelig barndom kan gjøre deg sårbar for episoder med depresjon.

Sykdommer i familien ser også ut til å spille en rolle i depresjon, og depresjon kan henge sammen med gener du har arvet fra foreldrene dine. Hormoner kan bidra til depresjon, spesielt hos kvinner.

Hvis du har hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt, eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen for å bli deprimert. Sosial isolasjon, som ikke å ha venner eller familie i nærheten, kan også øke risikoen for å bli deprimert.

Depresjon
Depresjon

Symptomer

Mennesker med depresjon kan føle at de ikke er i stand til å takle hverdagen.

Hovedsymptomene er nedstemthet mesteparten av tiden, nedsatt interesse for ting du vanligvis liker og følelsen av å være veldig trett. Hvis du er deprimert, har du hatt noen av disse symptomene mesteparten av tiden, i minst to uker.

Du kan også ha noen av følgende symptomer:

  • Problemer med å sove, eller økt behov for søvn
  • Vansker med å konsentrere deg eller å ta avgjørelser
  • Lav selvtillit
  • Lite matlyst, eller økt appetitt
  • Grunnløs skyldfølelse
  • Følelse av å være "giret", eller at alt går sakte
  • Selvmordstanker

Menn blir oftere irritable eller engstelige når de har en depresjon. De får sjeldnere diagnosen depresjon enn kvinner. Det kan være fordi de er mindre tilbøyelige til å snakke om følelsene sine.

Hvilken behandling virker?

Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi hos psykolog eller antidepressive legemidler. Samtaleterapi kalles også psykoterapi. Både samtaleterapi og antidepressiva kan være effektivt. Antidepressiva og samtalebehandling i kombinasjon fungerer bedre for noen, spesielt når depresjonen er alvorlig. Ved mild til moderat depresjon anbefales samtaleterapi som førstevalg, fremfor medisiner. Legen kan henvise til lokale psykologer.

(Innholdet er hentet fra helsebiblioteket.no)


Video som illustrerer godt hvordan depresjon kan oppleves: